Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze projectwebsite www.bosparkekelenbergzuidwolde.nl zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

RIX Investment Group BV (Kamer van Koophandel:  58357610), streeft ernaar op deze projectwebsite altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hiertoe publiceren zij verschillende informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat RIX Investment Group BV niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Beperkte aansprakelijkheid

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. RIX Investment Group BV aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de projectwebsite en evenmin voor het niet goed functioneren van de projectwebsite. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de projectwebsite of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen RIX Investment Group BV en de gebruiker van de website ontstaan.

RIX Investment Group BV behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

E-mail

RIX Investment Group BV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail metRIX Investment Group BV te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. RIX Investment Group BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. RIX Investment Group BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van RIX Investment Group BV op deze projectwebsite zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat RIX Investment Group BV daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Deze website gebruikt cookies. Door OK te kiezen of gebruik te maken van deze website geeft u hiervoor toestemming. Kies ‘Instellingen wijzigen’ voor meer informatie.
Annuleren2